Har du ett mindre rum, källare, husvagn eller bil som luktar ?
Då kan vi ozonbehandla detta för att ta bort oönskad lukt.

 

  

 

Ozon är en specialform av syre, sk aktivt syre, och produceras i en ozongenerator genom elektrisk urladdning.
Ozonet verkar genom att oxidera organiska ämnen och rök, samt oxiderar på ett effektivt sätt bort främmande luktämnen samt bakterier och virus.
I de allra flesta fall blir slutprodukterna enbart koldioxid och vatten.