Vi spräcker era sten problem

 
 
Det bästa sättet att spräcka berg, större sten, sten på tomten, under hus eller betongfundament är genom att använda sig av en liten hydraulisk tryckökning med vibrationer som klingar ut snabbt och då kan spräckning ske nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada.
Genom användning av dessa produkter undviks dyra besiktningar av husgrunder.
Även mindre stenar och små bergsklackar som sticker upp i gräsmattan är lämpliga att ta bort med stenspräckaren.

 

   
 
  Se bilderna i större format genom att klicka på dem